Írások

Jézus bánata

"Ma beszéltem az Úrral, aki ezt mondta: ,, Vannak lelkek, akikben egyáltalán nem tudok működni. Ezek azok, akik mindig másokat figyelnek, s nem tudják, mi történik saját bensőjükben. Állandóan másokról beszélnek, még a teljes csend idején is, ami a velem való társalgásra lenne szánva. Ezek a...

—————

A választás lehetősége haldoklóknak

Gyakran kísérem a haldokló lelkeket, s Isten irgalmába vetett bizalmat könyörgök számukra. Könyörgök Isten kegyelméért, ami mindig győzelmet arat. Néha, különleges, titokzatos módon, utolsó pillanatban érinti meg a bűnös lelket Isten irgalma. Külsőleg úgy tűnik, elveszett már minden. De nem így...

—————

Jézus és a szerzetesek

"Írd fel a szerzetes lelkek részére, hogy gyönyörűség a szívükbe jönnöm a Szentáldozás által. De ha valamelyik szívben másvalaki lakozik, azt nem bírom elviselni. A leggyorsabban távozom tőle, s minden neki készített kegyelmet és adományt magammal viszek. A lélek még észre sem veszi távozásomat....

—————

Bűnök és kegyelmek

"Imádáskor, a negyvenórás áhítatnál azt mondta nekem az Úr: ,,Leányom, írd: az akaratlan vétségek nem tartják vissza a szeretetemet a lelkek iránt, s nem akadályoznak meg, hogy egyesüljek velük, de a legkisebb akarattal elkövetett vétség feltartóztatja kegyelmeimet. Ilyen lelkeket nem tudok...

—————

Mennyország

"1938.2.10. A szemlélődés alatt az Úr megismertette velem az ég és a szentek örömét, amit érkezésünk jelent nekik. Szeretik Istent, szeretetük egyedüli tárgyát, de minket is szívből, gyengéden szeretnek. Isten arcáról sugárzik mindenkire az öröm, mert színről színre láthatjuk Őt. Ez az arc oly...

—————

Isten igazságossága

"Ma ezeket a szavakat hallottam: ,,Az Ószövetségi népemhez prófétákat küldtem villámokkal, mennydörgésekkel. Ma téged küldelek az egész emberiséghez Irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani, és irgalmas szívemre szorítani. A büntetést csak...

—————

Rózsafüzér egy haldoklóért

"Ahogy rövid időre beléptem a kápolnába, így szólt hozzám az Úr: ,,Leányom, segíts nekem egy haldokló bűnös lelkét megmenteni! Imádkozd érte az irgalmasság rózsafüzérét, amit tanítottam neked.'' Amint elkezdtem az imát, megláttam a szörnyű kínok között haldokló lelket. Őrangyala védelmezni akarta,...

—————

A kiválasztott lelkek

"Midőn a kápolnába mentem, az Úr közölte velem, hogy a választott lelkek között különösen kiválasztottak is vannak, akiket nagyobb szentségre hívott meg, és így rendkívüli közösségre jutnak Vele. Ezek szeráfi lelkek, akiktől Isten több szeretetet vár el, mint a többiektől, holott valamennyien...

—————

Jézus beszélgetése a különböző lelkekkel

Isten jósága A Legszentebb Oltáriszentségben elrejtett Isten irgalma; az Úr hangja, aki irgalma trónjáról így szól hozzánk: ,,Jöjjetek hozzám, mindnyájan!'' Az irgalmas Isten beszélgetése a bűnös lélekkel -- Jézus: ,,Bűnös lélek, ne félj Megváltódtól! Elsőként jövök hozzád, mert...

—————

A gyónás szentsége

"Írj, beszélj irgalmamról! Mondd el a lelkeknek, hol keressenek vigaszt! Az irgalom törvényszékénél. Ott vannak a legnagyobb csodák, melyek állandóan megismétlődnek. Hogy meglássuk ezt a csodát, nincs szükség hosszú zarándoklatra, nem kellenek szertartások, csupán helyettesem elé kell járulni, s...

—————