Jézus és a szerzetesek

"Írd fel a szerzetes lelkek részére, hogy gyönyörűség a szívükbe jönnöm a Szentáldozás által. De ha valamelyik
szívben másvalaki lakozik, azt nem bírom elviselni. A leggyorsabban távozom tőle, s minden neki készített
kegyelmet és adományt magammal viszek. A lélek még észre sem veszi távozásomat. Némi idő után aztán felfigyel belső
ürességére és elégedetlenségére. Ó, ha ekkor hozzám fordulna, segítségére lennék, hogy megtisztítsam a
szívét. Mindent helyrehoznék ebben a lélekben. De tudatos beleegyezése nélkül nem tudok gazdálkodni a szívében.''