Jézus szeretete

Amint ma átfogott Isten hatalmassága, felismertem, bármily nagy is az Úr, Ő az alázatos lelkeket szereti. Minél mélyebbre alázkodik a lélek, annál jóságosabban közeledik hozzá Isten. Egyesül vele, s a trónjáig emeli. Boldog az a lélek, akit maga az Úr védelmez.
Megértettem, hogy csak a szeretetnek van értéke. A szeretet a legnagyobb. Az Isten itánti tiszta szeretetből fakadó egyetlen tetthez nem mérhető semmilyen mű.