Isten kegyelmei

Fausztina nővér a következőket írja naplójában a kegyelemről: "Isten kétféle módon adja kegyelmét: sugalmazás és megvilágosodás révén. Ha kegyelmet kérünk, Isten megadja, de akarnunk is kell elfogadni azt. De ahhoz, hogy el tudjuk fogadni, szükségünk van önmegtagadásra. A szeretet nem szavakon és érzelmeken alapul, hanem tetteken. Ez akarati cselekedet, ajándék, illetve adományozás, Az értelem, az akarat és a szív -- ez a három képességünk az, melyeket az ima során edzenünk kell. Krisztusban fel fogok támadni, de előbb élnem kell Vele. Ha nem szakadok el a kereszttől, megmutatkozik bennem az Evangélium. Minden hiányosságot pótol bennem Jézus, akinek kegyelme szüntelenül működik bennem. A Szentháromság saját életét oltja belém a Szentlélek ajándéka által. Bennem lakik a Három Isteni Személy. Isten egész lényével, lényének minden erejével szeret. Ha Isten ennyire szeret, mit kell nekem tennem -- nekem, a menyasszonyának? "