Ima lelki szárazság idején

A szent óra alatt Jézus megengedte, hogy megízleljem szenvedését. Részem volt a szenvedés keserűségében, amely lelkét elárasztotta. Megértette velem,hogy a kínok, a szárazság, a kísértések ellenére a léleknek hűen kell imádkoznia, mert sokszor éppen az ilyen imától
függ Isten nagy terveinek megvalósítása. Ha azonban nem tartunk ki az ilyen imában, keresztezhetjük mindazt, amit Isten általunk vagy bennünk akart véghezvinni. Minden lélek jegyezze meg a következő szavakat: ,,Nehéz helyzetben tovább
imádkozott.'' Az ilyen imát annyira meghosszabbítom, amennyire módomban áll, s amennyire összhangban áll kötelességeimmel.