Elmélkedés az irgalomról

Olvassák a kétkedő lelkek ezen sorokat az irgalmasságról, s
változzanak bizakodókká!
Az Atya öléből fakadó Isteni Irgalom -- bízom Benned.
Isten irgalma, Isten legfőbb tulajdonsága -- bízom Benned.
Isten irgalma, felfoghatatlan titok -- bízom Benned.
Isten irgalma, a Szentháromság titkából fakadó forrás -- bízom Benned.
Isten irgalma, kikutathatatlan az angyali és emberi elmék előtt -- bízom
Benned.
Isten irgalma, melyből minden élet és boldogság fakad -- bízom Benned.
Isten irgalma, mely felér az egekig.
Isten irgalma, csodák és titkok forrása.
Isten irgalma, mely átfogja a világmindenséget.
Isten irgalma, mely leszállt a földre a Megtestesült Ige Személyében.
Isten irgalma, mely Jézus Szívének feltárt sebéből árad.
Isten irgalma, mely Jézus Szívében lakozol számunkra, de különösen a
bűnösök számára.
Isten irgalma, mely megfejthetetlen az Oltáriszentség alapításában.
Isten irgalma, mely megnyilvánult az Egyház alapításában.
Isten irgalma, a keresztség szentségében.
Isten irgalma, kiengesztelődésünkben Jézus Krisztus által.
Isten irgalma, mely egész életünkben elkísér.
Isten irgalma, mely főleg halálunk óráján véd meg minket.
Isten irgalma, mely az örök élettel ajándékoz meg minket.
Isten irgalma, mely életünk minden pillanatában mellettünk áll.
Isten irgalma, mely megvéd bennünket a pokol tüzétől.
Isten irgalma, a megrögzött szívű bűnösök megtérésében.
Isten irgalma, melyet csodálnak az angyalok, s fel nem foghatnak a
szentek.
Isten irgalma, kikutathatatlan az isteni titkokban.
Isten irgalma, mely felemel minden nyomorúságunkból.
Isten irgalma, boldogságunk és örömünk forrása.
Isten irgalma, mely bennünket a semmiből életre hív.
Isten irgalma, mely keze minden művét átfogja.
Isten irgalma, mely mindent, ami van, és ami lesz, megkoronáz.
Isten irgalma, melyben mindnyájan elmerülünk.
Isten irgalma, megkínzott szívek édes vigasza.
Isten irgalma, kétségbeesett lelkek egyetlen reménye.
Isten irgalma, szívek pihenője, rémületben béke.
Isten irgalma, a szent lelkek gyönyörűsége és elragadtatása.
Isten irgalma, reménytelenségben is bizalomra indító.