Bizalom Jézusban

Jézus egy alkalommal ezt mondta Fausztina nővérnek: "Akik a tökéletességre törekszenek, azok irgalmamat különösen dicsérjék, mert a kegyelmek özöne, amit rájuk árasztok, irgalmamból fakad. Kívánom, hogy ezek a lelkek irgalmamhoz való határtalan bizalommal tűnjenek ki. Magam foglalkozom az ilyen lelkek szentté válásával. Mindennel ellátom őket, ami szükséges szentségük eléréséhez. Irgalmamból egyetlen edénnyel meríthetnek kegyelmeket - ez a bizalom. Minél jobban bízik egy lélek, annál több kegyelmet nyer. Nagy vígaszt nyújtanak nekem azok a lelkek, akik határtalanul bíznak, mert ezekre kiöntöm határtalan kegyelmi kincsemet. Örülök annak, hogy sokat kívánnak, mert az én kívánságom is az, hogy sokat adjak, mégpedig nagyon sokat. Ezzel szemben elszomorít, ha a lélek keveset kér, s a szíve beszűkül. "