Az ima ereje

Jézus egy alkalommal ezt mondta Fausztina nővérnek: "Egy alázatos és szerető lélek imája lefegyverzi Atyám haragját."